Tiền Việt Nam

Tiền Việt Nam được phát hành lần đầu vào giữa thế kỷ 10, thời kỳ nhà nước Đại Cồ Việt dưới sự trị vì của Đinh Bộ Lĩnh. Thời phong kiến, gần như mỗi đời vua lại cho phát hành loại tiền mới. Nhiều khi, mỗi lần thay đổi niên hiệu, vua lại cho phát hành loại tiền mới. Suốt một thời gian dài, tiền kim loại là thứ tiền duy nhất và mô phỏng theo tiền kim loại của các triều đình Trung Quốc. Tiền giấy xuất hiện ở Việt Nam khá sớm so với thế giới, vào năm 1396. Menu này sẽ liệt kê các loại tiền giấy Việt Nam (trước và sau chiến tranh) không kể các mệnh giá do Việt Nam Cộng Hòa - Pháp - Nhật - Mỹ phát hành.

Các giai đoạn phát hành tiền giấy do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam :

Bộ tiền cotton 1987-2003, Năm 1985, Năm 1980, Năm 1976, Năm 1975, Năm 1966, Năm 1958, Năm 1951 

Ngoài ra còn có các bộ tiền do quân đội lưu hành - tiền rơm cụ hộ - giấy bạc cụ hồ - phiếu tiếp tế - công khố phiếu ...

Tiền Việt Nam

Có 61 sản phẩm.

Hiển thị 1-61 / 61 sản phẩm

Các bộ lọc có hiệu lực