10d 1951

1.900.000 ₫

10d phát hành năm 1951

  • Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả
  • Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày
  • Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý
  • http://www.facebook.com/tientesuutap http://www.facebook.com/tientesuutap

10đ phát hành trong giai đoạn đầu tiên khi thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa - giá trị tương đương với giấy vàng Đông Dương