1000đ 1987

600.000 ₫

1000đ phát hành năm 1987

Mặt trước: Mệnh giá loại tiền, Quốc huy và Hồ chủ tịch

Mặt sau : Nhà máy gang thép Thái Nguyên 

Hình chìm : Có

Bảo an : Có

  • Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả
  • Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày
  • Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý
  • http://www.facebook.com/tientesuutap http://www.facebook.com/tientesuutap

1000đ phát hành năm 1987

Mặt trước: Mệnh giá loại tiền, Quốc huy và Hồ chủ tịch

Mặt sau : Nhà máy gang thép Thái Nguyên 

Hình chìm : Có

Bảo an : Có

1000d1987