5đ 1985

50.000 ₫

5đ phát hành năm 1985

Mặt trước: Mệnh giá loại tiền, Quốc huy, Cột cờ và Hồ chủ tịch

Mặt sau : thuyền trước cầu Tràng Tiền ở Huế  và mệnh giá

Hình chìm : Hồ Chủ Tịch

Bảo an : Có

  • Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả
  • Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày
  • Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý
  • http://www.facebook.com/tientesuutap http://www.facebook.com/tientesuutap
5d1985