50đ 1972

100.000 ₫
  • Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả
  • Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày
  • Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý
  • http://www.facebook.com/tientesuutap http://www.facebook.com/tientesuutap

Mặt trước: Dinh Độc Lập ở Sài Gòn; mệnh giá

Chữ: NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM

Mệnh giá: MỘT NGÀN ĐỒNG

Quản trị viên:

[Chữ ký: Trần Văn Thi] 

Giám Đốc Viện Phát Hành  

Chữ ký: Kiều Phan Quế]

Mặt sau: Hình ảnh con Ngựa; Mệnh giá; 

Chữ : NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM 

HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO GỈA MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM PHÁT RA 

MỘT NGÀN ĐỒNG 

Bóng chìm: Người phụ nữ miền Nam - Việt Nam

50đ 1972