500đ 1969

60.000 ₫
  • Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả
  • Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày
  • Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý
  • http://www.facebook.com/tientesuutap http://www.facebook.com/tientesuutap

Mặt trước: Dinh Độc Lập ở Sài Gòn; mệnh giá

Chữ: NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM

Mệnh giá: NĂM TRĂM ĐỒNG

TỔNG KIỂM SOÁT:

Chữ ký: Nguyễn Văn Dõng

THỐNG ĐỐC  

Chữ ký: Nguyễn Hữu Hanh

Mặt sau: Hình ảnh hoa văn; Mệnh giá; 

Chữ Text: NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM 

HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO GỈA MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM PHÁT RA 

NĂM TRĂM ĐỒNG 

Bóng chìm: danh tướng Trần Hưng Đạo

500đ1969