50đ 1966

300.000 ₫
  • Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả
  • Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày
  • Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý
  • http://www.facebook.com/tientesuutap http://www.facebook.com/tientesuutap

Mặt trước: HOA VĂN và mệnh giá

Chữ: NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM

Mệnh giá: NĂM MƯƠI ĐỒNG 

TỔNG KIỂM SOÁT:

Chữ ký: Nguyễn Văn Dõng

THỐNG ĐỐC  

Chữ ký: Lưu Vĩnh Lương

Mặt sau: hình ảnh Hoa Văn Dây Leo; Mệnh giá; 

Chữ Text: NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM 

HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO GỈA MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM PHÁT RA 

NĂM MƯƠI ĐỒNG 

Bóng chìm: không

50đ1966