200đ 1966

400.000 ₫
  • Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả
  • Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày
  • Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý
  • http://www.facebook.com/tientesuutap http://www.facebook.com/tientesuutap

Mặt trước: danh tướng Nguyễn Huệ và mệnh giá

Chữ: NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM

Mệnh giá: HAI TRĂM ĐỒNG 

TỔNG KIỂM SOÁT:

Chữ ký: Nguyễn Văn Dõng

THỐNG ĐỐC  

Chữ ký: Lưu Vĩnh Lương

Mặt sau: Nguyễn Huệ cưỡi ngựa trước quân đội diễu hành với biểu ngữ; Mệnh giá; 

Chữ Text: NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM 

HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO GỈA MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM PHÁT RA 

HAI TRĂM ĐỒNG 

02 loại Bóng chìm: Nguyễn Huệ và Đầu rồng 

200đ1966