1đ 1964

50.000 ₫
  • Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả
  • Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày
  • Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý
  • http://www.facebook.com/tientesuutap http://www.facebook.com/tientesuutap

Mặt trước: HOA VĂN KIỂU CÁCH

Chữ: NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM

Mệnh giá: MỘT ĐỒNG 

TỔNG KIỂM SOÁT:

Chữ ký: Nguyễn Văn Dõng

GIÁM ĐỐC SỞ PHÁT-HÀNH  

Chữ ký: Huỳnh Văn Cảnh

Mặt sau: NGƯỜI NÔNG DÂN LÁI MÁY CÀY; Mệnh giá; 

Chữ : NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM - HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO GỈA MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM PHÁT RA 

Bóng chìm: HÌNH BỤI TRÚC

1đ1964