5đ 1953

600.000 ₫
  • Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả
  • Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày
  • Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý
  • http://www.facebook.com/tientesuutap http://www.facebook.com/tientesuutap

Mặt trước: MỆNH GIÁ - CÂY CHUỐI VÀ CÂY CỌ

Chữ: Cơ quan cấp giấy phép cho các nước Campuchia, Lào và Việt Nam

Mệnh giá: NĂM ĐỒNG 

TỔNG KIỂM SOÁT:

Chữ ký: Nghiêm Văn Trí

CHỦ TỊCH  

Chữ ký: Gaston Cusin

Mặt sau: VUA BẢO ĐẠI ; Mệnh giá; 

Chữ : HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ SAI NHŨNG KẺ NÀO LÀM GIẢ MẠO GIẤY BẠC DO VIỆN PHÁT HÀNH VIỆT-NAM, CAO-MIÊN VÀ AI-LAO PHÁT RA

Bóng chìm: HÌNH ĐẦU HỔ

5đ1953