200đ 1955-I

6.000.000 ₫
  • Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả
  • Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày
  • Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý
  • http://www.facebook.com/tientesuutap http://www.facebook.com/tientesuutap

Mặt trước:HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chữ: NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM

Mệnh giá: HAI TRĂM ĐỒNG

TỔNG KIỂM SOÁT: Nguyễn Văn Dõng

THỦ QUỶ TRUNG ƯƠNG : Từ Văn Quý

Mặt sau: NGƯỜI NÔNG DÂN GÁNH LÚA; Mệnh giá; 

Chữ : NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM - HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ-SAI NHỮNG KẺ NÀO GỈA MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN-HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM PHÁT RA 

Bóng chìm: KHÔNG CÓ BÓNG CHÌM

200d1955I