10đ 1955-I

150.000 ₫
  • Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả Cam kết đền tiền 1000% nếu phát hiện giả
  • Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày Thời gian nhận hàng 02 - 04 ngày
  • Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý Sản phẩm đảm bảo hoàn trả nếu không ưng ý
  • http://www.facebook.com/tientesuutap http://www.facebook.com/tientesuutap

Mặt trước: nữ nông dân với một bó lúa và nam nông dân với một cái cuốc

Chữ: NGÂN HÀNG QUỐC-GIA VIỆT-NAM

Mệnh giá: MƯỜI ĐỒNG

TỔNG KIỂM SOÁT: Nguyễn Văn Dõng

THỦ QUỶ TRUNG ƯƠNG : Từ Văn Quý

Mặt sau: Cổng vào đền tướng Lê Văn Duyệt tại Sài Gòn ; Mệnh giá; 

Chữ : NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM - HÌNH LUẬT PHẠT KHỔ SAI NHỮNG KẺ NÀO GỈA MẠO GIẤY BẠC DO NGÂN HÀNG QUỐC-GIA VIỆT NAM PHÁT RA 

Bóng chìm: KHÔNG CÓ BÓNG CHÌM

10d1955I